ЕТ Грифон е създадена месец Юни 1994 година от Лъчезар Василев Георгиев. Основната дейност на фирмата е създаване и поддръжка на софтуерни пакети и консултантски услуги в областа на информационното обслужване на счетоводната дейност.

Софтуерният пакет ЖИРОСКОП съществува от създаването на фирмата и се използва успешно на над 40 работни места във счетоводни къщи и водещи фирми в областа на фармацията, транспорта, консултантските услуги и търговията.

 
GRIFON LTD

www.esof.net